Wollig

  • -

Wollig

De afgelopen drie dagen heersten in het noorden van het land ijzige -of liever gezegd ‘ijzelige’- weersomstandigheden. Met de lage temperaturen waren een wollen trui en wollen sokken waarschijnlijk geen overbodige luxe. Wol houdt je lekker warm!

Maar in het gebruik van de Nederlandse taal heeft het woord ‘wol’ een minder positieve betekenis. Mensen ergeren zich aan wollig taalgebruik. Wat wordt daarmee bedoeld? Wollig taalgebruik is het gebruik van woorden en uitdrukkingen die onduidelijk, dubbelzinnig, misleidend, overbodig of storend zijn. Denk maar aan woorden en uitdrukkingen als ‘alle neuzen dezelfde kant uit’, bekostigingsprikkel, beleidsresistent, implementeren, missiestatement, neerwaarts bijstellen, proactief… Woorden die bij menigeen alleen maar irritatie oproepen.

Wat kun je als tekstschrijver doen om wollig taalgebruik te vermijden? Bepaal van tevoren wat je met je tekst wil bereiken, welke boodschap je wilt overbrengen en voor wie je de tekst schrijft. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort en gebruik zoveel mogelijk concrete woorden. Maak je zinnen niet te lang en gebruik alledaagse taal. Schrijf afkortingen uit. Schrap overbodige woorden. Vermijd voorzetseluitdrukkingen zoals ‘in het kader van’. En wees ook terughoudend in het gebruik van Engelse woorden.

Deze, en nog meer richtlijnen krijgen op de volgende website met vijfentwintig elementaire schrijfregels een humoristische, maar duidelijke uitleg. Als je die regels consequent toepast leidt dat tot een heldere tekst .

De website Vaagtaal bevat nog meer informatie over en een kruistocht tegen wollig taalgebruik. Maar ook een Vaagtaalverkiezing, een jaarlijkse verkiezing van het meest vage woord van het jaar. En enkele oefeningen om van ‘vaagtaal’ ‘graagtaal’ te maken.
Zeer de moeite waard om eens op rond te kijken. Doe je voordeel ermee!

 


Tekstbureau Taalgras: voor effectieve schriftelijke en digitale communicatie