Een en al oor

  • -

Een en al oor


Op 15 mei 2019 verscheen bij de B2B Mediagroep mijn boek Een en al oor.
In het boek schrijf ik over het belang van horen in onze samenleving. En wat minder horen betekent voor het individu, de omgeving en de samenleving. Mee kunnen doen en erbij horen is voor slechthorenden en doven van essentieel belang, maar daar ontbreekt het op verschillende fronten aan. Daarom willen uitgever B2B Mediagroep en ik met dit boek iets teweegbrengen bij samenleving, politiek en bedrijfsleven. Zij kunnen en moeten ervoor zorgen dat iedereen met een gehooraandoening geheel zelfstandig kan functioneren in onze maatschappij. Door de vele informatie, ervaringen en inspirerende voorbeelden geeft dit boek inzicht en handvatten voor goedhorende mensen, werkgevers, diverse professionals, instellingen en organisaties om dit doel te bereiken.
Het boek Een en al oor is geschreven voor een breed publiek. Gehoorbeperkingen zijn voor velen onbekend terrein, waardoor dove en slechthorende mensen vaak onbegrip vanuit hun goedhorende omgeving en de maatschappij ervaren. Het bevat veel informatie over gehoorbeperkingen en ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening. Over wat ze ervaren in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Doordat ongeveer tien procent van de Nederlandse (en Vlaamse) bevolking een gehooraandoening heeft, is de kans groot dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving kent die slechthorend of doof is.
Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen meemaken. Door de vele informatie en ervaringen is het boek voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk.

Voor werkgevers is dit boek een regelrechte must. Het helpt hen om mogelijke drempels voor het in dienst nemen van een dove of slechthorende persoon weg te nemen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die slechthorend of doof is, kan hij of zij door de informatie, ervaringen en voorbeelden die werknemer beter begrijpen en faciliteren.

Professionals als bijvoorbeeld re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, zorgverleners en overheidsfunctionarissen kunnen zich na het lezen van dit boek beter verplaatsen in een cliënt die slechthorend of doof is. Daardoor kan maatwerk worden geleverd.

Culturele, medische en overheidsinstellingen kunnen door enkele relatief simpel te realiseren oplossingen de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden vergroten.

Gehoorbeperkingen zijn voor velen onbekend terrein, waardoor dove en slechthorende mensen vaak onbegrip vanuit hun goedhorende omgeving en de maatschappij ervaren. Het bevat veel informatie over gehoorbeperkingen en ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening. Over wat ze ervaren in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Doordat ongeveer tien procent van de Nederlandse (en Vlaamse) bevolking een gehooraandoening heeft, is de kans groot dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving kent die slechthorend of doof is.
Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen meemaken. Door de vele informatie en ervaringen is het boek voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk.

Op woensdag 15 mei presenteerde ik het boek in het mooie (gerestaureerde) negentiende-eeuwse Pompgebouw De Esch te Rotterdam. Deze presentatie werd mogelijk gemaakt door de heer Marty Picauly van de B2B Mediagroep. De heren Roelof Eleveld (voorzitter van Stichting Hoormij), Robert ten Bloemendal (voorzitter van de Stichting Plots- en Laatdoven) en Henk van Rees (vrijwilliger OPCI) gaven eveneens acte de présence.
Meer informatie: https://eenenaloor.tekstbureautaalgras.nl
Het boek is te koop voor € 19,95 (exclusief verzendkosten) via het mailadres info@tekstbureautaalgras.nl.


Tekstbureau Taalgras: voor effectieve schriftelijke en digitale communicatie