Werkwijze

Briefing

Om het materiaal voor de tekst te verkrijgen, is een uitwisseling van informatie nodig. Dit is de briefing. Deze kan geschreven (digitaal of per post) tot stand komen, maar ook via een persoonlijk gesprek bij u op kantoor. Dit om een eerste indruk van de organisatie te krijgen en de sfeer te proeven. Ik neem de tijd om te luisteren naar u en mij te verdiepen in de opdracht.

Aan bod komen de volgende onderwerpen: doelstelling, doelgroep, (bedrijfs)achtergrond, medium, de ‘tone of voice’ en verwachtingspatroon. Samen met u maak ik heldere afspraken over communicatie, aanleverdatum en dergelijke.

Bij omvangrijke projecten werk ik samen met professionals van andere disciplines.

Tarieven

Als over bovenstaande onderwerpen duidelijkheid is verkregen, ontvangt u een begrotingsvoorstel. Na uw goedkeuring ontvangt u ter wederzijdse ondertekening een opdrachtbevestiging. In het begrotingsvoorstel en in de opdrachtbevestiging staan in ieder geval de volgende zaken: een omschrijving van de opdracht, de prijsafspraak en de aanleverdatum.

In het algemeen hanteer ik de volgende richtprijzen.
Tekstcorrectie € 30,= per uur
Redactie en eindredactie € 35,= per uur
Schrijven en herschrijven € 40,= per uur
Alles excl. BTW en eventuele reiskosten

Tekst en correctieronde

Nadat ik de eerste versie heb geschreven, krijgt u gelegenheid deze concepttekst te voorzien van opmerkingen en suggesties. Deze terugkoppeling wordt verwerkt in de definitieve tekst. Als de wisselwerking goed is verlopen, is de tekst gereed voor productie.


Tekstbureau Taalgras: voor effectieve schriftelijke en digitale communicatie