Author Archives: Wies Groeneveld

  • -

Herinneringen aan een hogedrukpan

Irene Poot-Hoogerwerf - Herinneringen aan een hogedrukpanOnder deze titel verscheen op zaterdag 12 maart 2016 de biografie van Irene Poot-Hoogerwerf. Ik had de eer om Irene bij de totstandkoming van haar levensverhaal te helpen bij het schrijfproces. Daar ben ik haar heel dankbaar voor!

Irene komt uit een groot gezin. Tot haar verdriet heeft ze geen kinderen. De relatie met haar familie is moeizaam. Ze voelt zich vaak uitgesloten en wordt beschuldigd van dingen die ze niet heeft gedaan. Haar leven verloopt met de nodige verrassingen, ups en downs, een lach en een traan. Samen met haar echtgenoot heeft ze altijd heel hard gewerkt. Ze laat zich echter niet kisten, maar blijft behulpzaam voor iedereen die een beroep op haar doet. Zo heeft ze zich er altijd doorheen geknokt.

Irene Poot-Hoogerwerf (Vlaardingen, 1948) volgde in haar jeugd huishoud- en nijverheidsonderwijs. Samen met haar echtgenoot runde ze diverse horecaondernemingen. Op latere leeftijd volgde ze de kappersopleiding, een cursus kinderpsychologie en had een eigen kapperszaak. Door toenemende gezondheidsproblemen moest ze met haar werk stoppen en stelde haar hectische leven te boek. Een leven als een hogedrukpan!

Benieuwd? Het boek is te bestellen onder de volgende link:
http://www.boekenbestellen.nl/boek/herinneringen-aan-een-hogedrukpan/16811


  • -

Het Kantelingsalfabet

Het Kantelingsalfabet -epubHet is alweer bijna een jaar geleden, maar ik ben nog steeds heel trots dat ik aan een mooi project mocht meewerken: Het Kantelingsalfabet. Ik werkte hieraan mee als redacteur, auteur van een hoofdstuk en als eindredacteur.

Richard van der Lee (aanjager, projectleider en uitgever) zegt hierover in een recent bericht op Facebook: “‘Verandering begint met delen’ in de praktijk – 320 pagina’s leesplezier met 90 hoofdstukken is er ook in de vorm van een gratis eBook (via de link) . Een unieke co-creatie met hoofdstukken van o.a. Anke Sitter, Jan Rotmans, Nynke Schaaf, Anke Siegers, Marcel Kolder, Jeroen Ogier, Sabine van Baal, Robert Buisman, Erwin Damhujis, Joan De Winne, Joachim Geerdink, Sandra Geelilnk, Miranda Steenvoorden, Alexander Meijer, John Lasschuit, Wies Groeneveld, Jaap Koper, Maarten Loeigoed en vele anderen. Laat je inspireren!”

Hoe is dit boek tot stand gekomen? “Alle verandering begint met een droom. In dit geval een droom die op een herfstige vrijdagavond, in de vorm van een wild idee, ontstond en werd gedeeld door een kleine groep mensen via social media! Het gevolg? De verwezenlijking in de vorm van dit boek binnen vier maanden tijd! Een grensoverschrijdende co-creatie van meer dan 100 auteurs, partners, redacteuren en andere betrokkenen uit Nederland en België. Denk bij de betrokken auteurs aan Jan Rotmans, Jette Vonk, Henkjan Smits, Damaris Mathijssen, Arko van Brakel, Sabine van Baal, Richard van der Lee, Nynke Schaaf en nog vele anderen.
Een boek van A tot Z vol inspiratie en visies over verandering, geschreven vanuit de hoofdthema’s Samenleving, Onderwijs, Organisatievernieuwing en Persoonlijke Kanteling.”
Aldus de omschrijving van uitgeverij ‘De Alfabetboeken’ van dit unieke project.

De e-bookversie van Het Kantelingsalfabet  is gratis verkrijgbaar vanuit de gedachte ‘Verandering begint met delen’. Je kunt het vinden onder de volgende link: https://www.dealfabetboeken.nl/bookshop/view/55-het-kantelingsalfabet.

 

 


  • -

Ervaren Talent en Gouden Kracht

Onder deze titel verschijnt binnenkort bij Uitgeverij Free Musketeers van mijn hand een boek.

Waar gaat dit boek over?
In de crisisjaren van 2008 tot pakweg 2014, maar ook nog in 2016, is het voor oudere werkzoekenden heel moeilijk om weer nieuw werk te vinden. Hoewel ouderen er soms toch in slagen om een nieuwe baan te vinden, lijkt dit vraagstuk echter nog onverminderd actueel. Volgens onderzoek denken werkgevers vrij genuanceerd over oudere werknemers en oudere werkzoekenden. Desondanks blijken er toch nog enkele hardnekkige vooroordelen tegenover oudere werkzoekenden te leven. Deze vooroordelen zijn echter niet altijd terecht. Werkgevers zijn bovendien niet altijd bekend met de voordelen die ouderen bieden ten opzichte van jongere werknemers of werkzoekenden.

Dit boek bevat interviews met oudere werkzoekenden die erin slaagden om op het dieptepunt van de crisis weer een nieuwe broodwinning te bemachtigen. Met speciale aandacht voor tips & trucs om je kans om als oudere werkzoekende weer aan het werk te komen te vergroten. Als ervaringsdeskundige interviewde ik zes mensen en nam tevens mijn eigen verhaal op.

Ik heb dit boek geschreven om de 255.000 oudere werkzoekenden van 45-75 jaar (cijfers CBS oktober 2015) een hart onder de riem te steken en hen met deze succesvolle voorbeelden te inspireren in hun eigen zoektocht naar nieuw werk.

Na een zelf georganiseerde redactieronde stuurde ik het manuscript twee weken geleden naar Uitgeverij Free Musketeers. Vorige week kreeg ik het heuglijke bericht dat zij dit manuscript graag willen uitgeven. Daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee!

Alvorens de uitgeverij met de productie begint, wil zij graag weten hoe groot de interesse is. De productie begint als er minimaal 30 potentiële gegadigden zijn. De prijs is nog niet bekend, maar zal naar verwachting ergens tussen de € 15,= en € 20,= liggen.

Heb je interesse? Stuur dan een berichtje naar info@tekstbureautaalgras.nl. Je ontvangt dan binnen afzienbare tijd een eenmalig mailtje van de uitgever met meer informatie over het boek en een bestelmogelijkheid. Je e-mailadres wordt nadrukkelijk NIET voor andere doeleinden gebruikt.


  • -

Overdrijven is ook een vak…

‘Ik voel de hete adem in mijn nek’. Dat is een krachtiger uitdrukking dan ‘je onder druk gezet voelen’. En ‘hij is gek’ klinkt toch minder sterk dan ‘hij is zo gek als een deur’. Of als ‘hij heeft de kolder in de kop’. De laatste twee uitdrukkingen worden intensiveringen of versterkingen genoemd. Soms kun je een uitdrukking zó sterk maken dat deze als een overdrijving werkt.

Woorden of woordcombinaties waarmee je de betekenis van een woord kunt benadrukken gebruik je om teksten levendiger te maken. Dat kun je op verschillende manieren doen.

Rijm is van oudsher een effectieve manier om tekst te verlevendigen. Maar men gebruikte rijm vroeger vooral om een tekst beter te kunnen onthouden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘een kloek boek’, ‘puur natuur’, ‘groen als gras’, ‘zijdezacht’.

Vergelijkingen zijn vaak erg effectief om een begrip kracht bij te zetten. We vergelijken dan met iets dat – of iemand die – de eigenschap waar het om gaat in kenmerkende mate bezit. Als we van olifanten weten dat ze een bijzonder goed geheugen hebben, dan werkt de vergelijking ‘een geheugen als een olifant’ als versterking of intensivering.
Vergelijkingen kunnen ook bekort worden waardoor er iets wegvalt. Bijvoorbeeld: de vergelijking ‘ergens als een berg tegenop zien’. Bergen kunnen hoog, onherbergzaam en steil zijn. Van onderaf kun je er dus tegenop kijken. De volledige vorm van de vergelijking luidt dan ook ‘ergens tegenop zien als tegen een berg’. Omdat deze beschrijving nogal lang is, is deze bekort.

Heb je voor je tekst wel eens krachtige uitdrukkingen nodig? Die kun je vinden op http://www.onderwoorden.nl/intensiveringen/: intensiveringen, vergelijken en overdrijven in het Nederlands.

 


  • -

Wollig

De afgelopen drie dagen heersten in het noorden van het land ijzige -of liever gezegd ‘ijzelige’- weersomstandigheden. Met de lage temperaturen waren een wollen trui en wollen sokken waarschijnlijk geen overbodige luxe. Wol houdt je lekker warm!

Maar in het gebruik van de Nederlandse taal heeft het woord ‘wol’ een minder positieve betekenis. Mensen ergeren zich aan wollig taalgebruik. Wat wordt daarmee bedoeld? Wollig taalgebruik is het gebruik van woorden en uitdrukkingen die onduidelijk, dubbelzinnig, misleidend, overbodig of storend zijn. Denk maar aan woorden en uitdrukkingen als ‘alle neuzen dezelfde kant uit’, bekostigingsprikkel, beleidsresistent, implementeren, missiestatement, neerwaarts bijstellen, proactief… Woorden die bij menigeen alleen maar irritatie oproepen.

Wat kun je als tekstschrijver doen om wollig taalgebruik te vermijden? Bepaal van tevoren wat je met je tekst wil bereiken, welke boodschap je wilt overbrengen en voor wie je de tekst schrijft. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort en gebruik zoveel mogelijk concrete woorden. Maak je zinnen niet te lang en gebruik alledaagse taal. Schrijf afkortingen uit. Schrap overbodige woorden. Vermijd voorzetseluitdrukkingen zoals ‘in het kader van’. En wees ook terughoudend in het gebruik van Engelse woorden.

Deze, en nog meer richtlijnen krijgen op de volgende website met vijfentwintig elementaire schrijfregels een humoristische, maar duidelijke uitleg. Als je die regels consequent toepast leidt dat tot een heldere tekst .

De website Vaagtaal bevat nog meer informatie over en een kruistocht tegen wollig taalgebruik. Maar ook een Vaagtaalverkiezing, een jaarlijkse verkiezing van het meest vage woord van het jaar. En enkele oefeningen om van ‘vaagtaal’ ‘graagtaal’ te maken.
Zeer de moeite waard om eens op rond te kijken. Doe je voordeel ermee!

 


  • -

Nieuwjaarswens

Tekstbureau Taalgras wenst iedereen een heel goed, gelukkig, gezond en inspirerend 2016 toe!

Een jaar waarin je naasten (familie en vrienden) een centrale rol in je leven spelen
Een jaar waarin vrede en veiligheid weer een stapje dichterbij komen
Een jaar waarin jij de doelen die je jezelf hebt gesteld, daadwerkelijk bereikt
Een jaar waarin ik je op tekstueel gebied kan helpen om je doelen te bereiken
Een jaar waarin ……. (vul zelf je eigen wensen maar in)
Nieuwjaarskaart 2016


  • -

Synoniemen

Ben je met een tekst bezig en wil je niet steeds dezelfde woorden gebruiken? Ben je op zoek naar een synoniem, maar weet je die niet zo snel uit je hoofd? Op de website http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php vind je meer dan 100.000 synoniemen.

Een synoniem van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis.

Behalve Nederlandse synoniemen kun je op de bovengenoemde website ook synoniemen in het Duits, Engels, Frans en Spaans vinden.

Ook kun je op deze website antoniemen vinden. Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben.

Synoniemen kun je eveneens vinden op http://synoniemen.net/


  • -

Spreekwoorden

Weet je alleen nog de klok? Tik dan ‘klok’ in, je vindt dan ook de klepel.

En hoe zat het ook alweer met de vestzak en de broekzak?

Je kunt het een en ander vinden op de website http://www.spreekwoord.nl/. Een handige snelle link voor het vinden van de betekenis van Nederlandse spreekwoorden, gezegden, citaten en uitdrukkingen.

Je vindt er ook een spreekwoord van de dag, een gedicht van de week dat gemaakt is op een spreekwoord, een kennistest, relevante boeken die met taal en spreekwoorden te maken hebben, links naar diverse taalwebsites, enzovoort.

Leuk om er eens op rond te kijken.


  • -

Vermijd taal- en spelfouten met een handig document

Een tijdje geleden kwam ik een heel handig hulpmiddel voor het vermijden van taal- en spelfouten tegen. Het is een beknopt overzicht van de 15 meestgemaakte taal- en spelfouten. Simpel en overzichtelijk, velen zullen daar baat bij hebben.

Klik op deze link en je kunt het document opslaan op je bureaublad of uitprinten en naast je computer leggen.

De website waarop dit overzicht staat biedt daarnaast een heldere uitleg over kwesties als ‘aan elkaar of los schrijven’, ‘tussen-n en tussen-s’, werkwoorden, grammatica en allerlei woordsoorten. Op de website worden ook enkele nuttige boeken met taaltips gesignaleerd.

De moeite waard om er eens een kijkje op te nemen!


  • -

Tekstbureau Taalgras ook op Facebook

Tekstbureau Taalgras is sinds vandaag ook te vinden op Facebook. Regelmatig ga ik de pagina van berichten en interessante nieuwtjes voorzien.

Neem gerust een kijkje op https://www.facebook.com/tekstbureautaalgras/.


Tekstbureau Taalgras: voor effectieve schriftelijke en digitale communicatie